Cosmopolitan
1
176
cosmopolitan
957
176957
0
Leedon Park
2
175
leedon-park
935
175935
0
Cosmopolitan
3
176
cosmopolitan
964
176964
0
Bukit Tunku Residence
4
183
bukit-tunku-residence
1065
1831065
0
Chatsworth Road
5
227
chatsworth-road
1158
2271158
0
Pariser Platz 3
6
181
pariser-platz-3
1024
1811024
0
IHG Lobby
7
177
ihg-lobby
967
177967
0
IHG Lobby
8
177
ihg-lobby
969
177969
0
Shangri-La Midtown
9
229
shangri-la-midtown
1175
2291175
0
Leedon Park
10
175
leedon-park
941
175941
0
Chatsworth Road
11
227
chatsworth-road
1167
2271167
0
Hawthorne
12
235
hawthorne
1189
2351189
0
Leedon Park
13
175
leedon-park
927
175927
0
Shop House
14
179
shop-house
1006
1791006
0
Shangri-La Midtown
15
229
shangri-la-midtown
1174
2291174
0
Capella
16
174
capella
903
174903
0
Arezzo
17
221
arezzo
1150
2211150
0
K-Tower
18
185
k-tower
1083
1851083
0
Shangri-La Midtown
19
229
shangri-la-midtown
1173
2291173
0
OPUS
20
186
opus
1104
1861104
0
Capella
21
174
capella
905
174905
0
Illuminated Sculptures
22
184
illuminated-sculptures
1082
1841082
0
Sha Tin
23
187
sha-tin
1114
1871114
0
Pariser Platz 3 Looking down into the atrium, the panels rise to meet the mouth of the conference Hall.
24
181
pariser-platz-3
1017
1811017
0
IHG Lobby
25
177
ihg-lobby
968
177968
0
Shangri-La Midtown
26
229
shangri-la-midtown
1171
2291171
0
Sha Tin
27
187
sha-tin
1111
1871111
0
Bukit Tunku Residence
28
183
bukit-tunku-residence
1067
1831067
0
Bukit Tunku Residence
29
183
bukit-tunku-residence
1072
1831072
0
Bukit Tunku Residence
30
183
bukit-tunku-residence
1062
1831062
0
Cosmopolitan
31
176
cosmopolitan
944
176944
0
Cosmopolitan
32
176
cosmopolitan
956
176956
0
Agricole
33
182
agricole
1034
1821034
0
Shop House
34
179
shop-house
1001
1791001
0
Arezzo
35
221
arezzo
1155
2211155
0
Cosmopolitan
36
176
cosmopolitan
950
176950
0
Sha Tin
37
187
sha-tin
1113
1871113
0
Arezzo
38
221
arezzo
1156
2211156
0
K-Tower
39
185
k-tower
1091
1851091
0
Agricole
40
182
agricole
1046
1821046
0
Pariser Platz 3
41
181
pariser-platz-3
1016
1811016
0
IHG Lobby
42
177
ihg-lobby
972
177972
0
Illuminated Sculptures
43
184
illuminated-sculptures
1077
1841077
0
K-Tower
44
185
k-tower
1086
1851086
0
Peirce Hill
45
234
peirce-hill-0
1182
2341182
0
Shop House
46
179
shop-house
1003
1791003
0
Agricole
47
182
agricole
1035
1821035
0
Hawthorne
48
235
hawthorne
1192
2351192
0
Pariser Platz 3
49
181
pariser-platz-3
1021
1811021
0
Shangri-La Midtown
50
229
shangri-la-midtown
1172
2291172
0
IHG Lobby
51
177
ihg-lobby
983
177983
0
Capella
52
174
capella
912
174912
0
Capella
53
174
capella
908
174908
0
Leedon Park
54
175
leedon-park
929
175929
0
Pariser Platz 3
55
181
pariser-platz-3
1020
1811020
0
Arezzo
56
221
arezzo
1143
2211143
0
Mark
57
180
mark
1013
1801013
0
Agricole
58
182
agricole
1059
1821059
0
Chatsworth Road
59
227
chatsworth-road
1159
2271159
0
K-Tower
60
185
k-tower
1087
1851087
0
Agricole
61
182
agricole
1038
1821038
0
Agricole
62
182
agricole
1047
1821047
0
K-Tower
63
185
k-tower
1099
1851099
0
Agricole
64
182
agricole
1055
1821055
0
Capella
65
174
capella
1139
1741139
0
Cosmopolitan
66
176
cosmopolitan
954
176954
0
Chatsworth Road
67
227
chatsworth-road
1170
2271170
0
K-Tower
68
185
k-tower
1100
1851100
0
Shop House
69
179
shop-house
1002
1791002
0
Peirce Hill
70
234
peirce-hill-0
1179
2341179
0
Hawthorne
71
235
hawthorne
1188
2351188
0
Pariser Platz 3
72
181
pariser-platz-3
1023
1811023
0
OPUS
73
186
opus
1105
1861105
0
Illuminated Sculptures
74
184
illuminated-sculptures
1079
1841079
0
K-Tower
75
185
k-tower
1085
1851085
0
OPUS
76
186
opus
1102
1861102
0
Leedon Park
77
175
leedon-park
932
175932
0